برای درمان اسکار روشهای متفاوتی وجود دارد که با توجه به عمق ، رنگ و سن اسکار و یا میزان برجستگی اسکار متفاوت است همچنین سن و رنگ پوست هر شخص و قابلیت کلاژنسازی بدن هر شخص، میزان جواب به درمان متفاوتی خواهد داشت.

روشهای معمول برای درمان اسکارهای فرورفته شامل موارد زیر است:

 

در درمان اسکار های برجسته شامل کلوئید و اسکار هایپرتروفیک علاوه بر موارد بالا از کرایوسرجری و تزریق مشقات استروئیدها هم استفاده میکنیم.
معمولا ترکیبی از روشهای مختلف بیشترین کارایی و پاسخدهی را در درمان اسکار دارد

در درمان اسکارهای ایس پک میتوان از گرفت پوستی و روشهای جراحی و انواع لیزرها استفاده کرد.