تعیین وقت: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۹۶۴ | نوبت دهی آنلاین

جوانسازی دستها

بهترین روشهای جوانسازی دستها شامل:

تزریق فیلرهای کلاژنساز
تزریق چربی
تزریق پلاسماژل

میباشد. و از روشهای کمکی میتوان به:
تزریق فیلرهای کلسیمی و اسیدهیالورونیک
پی ار پی
مزوتراپی
کربوکسی تراپی
مزوژل
هایفو
ار اف فرکشنال
نخهای کلاژنساز و…
اشاره کرد

فیلم جوانسازی دست ها

 

ثبت ديدگاه